attente 05

 

UT̪UMBUIZO WA MKOMA / THE DOULM PALM – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources:

Hichens (ms 205000 SOAS, p. 164, typed) ‘The Dum-Palm’

Nabahany (ms in Arabic characters) untitled

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. Ukisifu sifa ya mnazi ya mkoma mle uliweye

2. Ya mkoma shinale ni moya kule yuu t̪’anzu zieneye.

There is no variation in the sequence of lines.

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA MKOMA / THE DOULM PALM

[av_one_full first]

1.   Ukisifu sifa ya mnazi ya mkoma mle uliweye[1] 1.   You praise (lavishly) the coconut tree – have you forgotten the tall doum tree?
2.   Ya mkoma shinale ni moya kule yuu t̪’anzu zieneye[2]. 2.   The stem[3] of the doum tree is the same as that of the coconut palm and as it grows it splits into several branches.

[1] umesahau.

[2] zimeenea.

[3] The Swahili word shina actually designates the stem as well as the roots.

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA MNAZI / THE SONG OF THE COCONUT TREE – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources:

Hi = Hichens (ms 205000 SOAS, p. 161-162, typed) ‘The Song of the Palm’

Nab = Nabahany (ms in Arabic script) ‘Qala Liyongo’

Tay = Taylor (ms 47754 SOAS, in Arabic characters) ‘Qala shairi’

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. P’ani kiti nikaye kitako niwambiye sifa za1 mnazi

1 Nab, Tay: [ya]

2. Mti huu wanzapo¹ kumeya makutiye yangapanga wazi

¹Hi, Tay: unzapo

3. Baadaye hushusha kigogo hut̪oleza mapanda na mizi

4. Hat̪imaye hutenda¹ matunda matundaye ina hwitwa² nazi

¹ Tay: [hufanya]

² Hi: kwitwa

5. Huyanguwa hwambuwa makumbi¹ hapikiya wali na mt̪uzi

¹ Hi: makutiye; Nab: [nitakapokwenda hayanguwa]

6. Kifuvuche hat̪onga1 upawa k’apikiya Sad̪a  muwandazi

¹ Nab: [kigogoche hatunga]; Tay: [hafanya]

7. Na t̪’akize hamwaya yaani kat̪’akuwa¹ jimbi mt̪’akuzi

¹ Hi: katakura

8. Makumbiye hasokot̪a k’amba haundiya sambo¹ na jahazi

¹ Nab: [sambwe]

9. 1Makutiye hazimbiya nyumba hazuiya p’epo na fusizi

= Tay: 10

10. ¹Kigogoche hafanya2 mlango hazuiya harubu na mwizi.

¹ = Tay: 9

² Hi: hafanyia; Tay: [hatonga]

 

Overview

New Hi Nab Tay
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 10
10 10 10 9

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA MNAZI / THE SONG OF THE COCONUT TREE

[av_one_full first]

1.   P’ani kiti nikaye kitako ♦ niwambiye sifa za mnazi 1.   Give me a seat to sit down, so that I may relate to you the wonderful attributes of the coconut tree;
2.   Mti huu wanzapo kumeya ♦ makutiye yangapanga[1] wazi 2.   when this tree starts to grow, its fronds spread out widely,
3.   Baadaye hushusha kigogo ♦ hut̪oleza mapanda[2] na mizi 3.   later on a strong stem grows with the mapanda[3] and roots;
4.   Hat̪imaye hutenda matunda ♦ matundaye ina hwitwa nazi 4.   finally, it bears fruits which are called coconuts;
5.   Huyanguwa hwambuwa makumbi ♦ hapikiya wali na mt̪uzi 5.   I pick the coconut, remove the husks and (with its milk) I cook rice and curry;
6.   Kifuvuche[4] hat̪onga upawa ♦ k’apikiya Sad̪a muwandazi 6.   its shell is made into a ladle which Sada, the maid, uses to prepare food,
7.   Na t̪’akize hamwaya yaani ♦ kat̪’akuwa jimbi mt̪’akuzi 7.   and I throw away its chaff on the dump where the cock scratches for it,
8.   Makumbiye hasokot̪a k’amba ♦ haundiya sambo na jahazi 8.   and twist the fibres of the husks into ropes which I use in building sea-going vessels;
9.   Makutiye hazimbiya nyumba ♦ hazuiya p’epo na fusizi 9.   Its thatch I use for thatching the roof to ward off winds and breezes,
10.   Kigogoche hafanya mlango ♦ hazuiya harubu na mwizi. 10.   With its stem I make a door to protect myself from invaders and thieves.

[1] yangechanua.

[2] karara.

[3] The tough leathery sheath of the coconut flower stem

[4] kifuu chake.

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA MWANA MNAZI / SONG OF LADY COCONUT

[av_one_full first]

1.   P’ani kiti, nikae kitako, ♦ t̪’umbuize wangu Mwana’Nazi, 1.   Give me a chair so that I may sit down[1] ♦ and soothe my Mwana ‘Nazi
2.   T̪’umbuize wangu mwanamke, ♦ mpanguwa hamu na simazi. 2.   That I may soothe my lady ♦ who takes away my longing and sorrow.
3.   Husimama t̪ini mwa mlango, ♦ k’iyawa[2] nd̪e k’enda mat̪embezi, 3.   She stands under the door, ♦ when I go out for a walk.
4.   K’iyawa nd̪e k’angia shughuli, ¨ k’iwambiya wakwe waandazi, 4.   When I go out on business ♦ she tells her servants,
5.   Kawambiya Sada na Rehema ♦ wandaani[3], pasiwe ajizi, 5.   She tells Sada and Rehema, ♦ ‘Prepare the meal, and do not delay,
6.   Wandaani, tendani haraka, ♦ muwandaye wali na mt̪uzi. 6.   Prepare it and make haste ♦ cook rice and curry.’
7.   Akimbona nalilimatiya[4] ♦ kamwondowa chakwe kiyakazi, 7.   If she finds I am late ♦ he sends her maid (saying)
8.   Mwangaliye usita[5] wa yumbe, ♦ au kwao kwa Fumo wa Ozi, 8.   ‘Look for him on the road leading to the palace ♦ or at his homestead , that of the Fumo[6] of Ozi,
9.   Mwangaliye t’engoni[7] pa nduze, ♦ au kwao kwa mama shangazi, 9.   Look for him at the assembly of his brothers ♦ or at his father’s sister.
10.   Kampate, hima uye naye, ♦ watendani hat̪a njeo sizi[8] ? 10.   Go and get him, come with him quickly, ♦ What are you doing till this time?’
11.   Kamwambiya, bwana, wamkuwa[9], ♦ twende hima, sifanye ajizi. 11.   And she tells him, ‘Sir, you are being called ♦ let us go quickly do not delay.
12.   Yunga lako limile tutule[10] ♦ na mat̪oni hut̪uuza t̪ozi. 12.   Your lingering causes her heart to ache ♦ and tears come from her eyes.’
13.   Kamba twende tanguliya, naya, ♦ kamtuze[11] aat̪e simazi 13.   And he said, ‘Let’s go, lead the way and I am coming, ♦ go and comfort her that she may stop grieving.’
14.   Kamwand̪ama nyuma kiyongoya[12], ♦ zikinuk’a misiki[13] na mbazi[14]. 14.   And he followed her walking elegantly, ♦ perfumed with musk and ambergris.
15.   Akangiya kampa salamu, ♦ kamjibu mwana wa Hijazi. 15.   He entered [the house] and greeted her, ♦ and the daughter of Hijaz[15] responded to his greetings.
16.   Saa hiyo[16] kondoka akima[17] ♦ kamwand̪ika mkono wa fuzi[18], 16.   At that moment having approached her ♦ he placed his hand on her shoulder.
17.   Kamwombeya Muungu Jabari, ♦ ewe mama, Mola ngwakujazi[19]. 17.   He prays for her to God, the Omnipotent, ♦ ‘O, Lady, may God reward you.’
18.   Akinuwa mkonowe mwana ♦ kaupeka yuu la muwanzi. 18.   And then his lady raised up her hand ♦ to the bamboo rail (where clothes were hung)
19.   Akanguwa kisutu cha kaye, ♦ cha kinisi[20] chema mt̪warazi[21], 19.   And took down a kisutu[22] of ancient fabric ♦ with attractive embroideries and patterns.
20.   Kamuweka kituzo cha mat5o, ♦ buni ami, mwana wa shangazi. 20.   The soother of his eyes, the daughter of his aunt, ♦ made him, the son of her uncle, sit down.[23]
21.   Kimwambiya, bwana natukaye, ♦ sime[24] mno, ukat̪aajazi[25]. 21.   She told him, ‘My husband, ♦ do not keep on standing, do not hesitate (to relax),
22.   Nitiyani hoyo T̪ime aye, ♦ naanguse[26], at̪e masind̪izi[27]. 22.   Call Time, let her come ♦ quickly and let her not tarry.
23.   Apakuwe pilau ya Hind̪i, ♦ mzababu isiyo mt̪uzi. 23.   Let her serve up a dish of Indian pilau ♦ cooked with raisins without curry.
24.   Ete kiti chema cha Ulaya ♦ na siniya njema ya Shirazi. 24.   Bring a fine European chair ♦ and a good Persian tray
25.   Mnakashi inakishiweyo[28] ♦ na sahani hung’ara ja[29] mwezi. 25.   Engraved with fine designs ♦ and a plate shining like the moon.’
26.   Kaamuru hud̪ama na waja, ♦ ai, ninyi, hamt̪umbuizi? 26.   And she ordered the servants and slaves ♦ ‘You, why are you not entertaining (us)?’
27.   Basi, hapo akamwand̪ikiya, ♦ naye T̪ime yushishiye[30] kuzi[31], 27.   Immediately she served him, ♦ while Time held the jug
28.   Yapijeto[32] mayi ya inabu[33] ♦ kimnosha[34] kama mnwa shizi[35]. 28.   Full of grape juice. ♦ She made him drink it like a drinker of wine.
29.   Kimlisha akimpa hiba[36] ♦ kimuonya yakeye maozi, 29.   She fed him lovingly ♦ and gave him a meaningful gaze,
30.   Kimlisha t̪ambuu ya Siyu ♦ yi laini laini ya Ozi. 30.   Offering him the special tambuu[37] of Siyu, ♦ as soft as the one from Ozi.
31.   Kiukut̪a[38] k’ono kimwakiza[39], ♦ kwa iliki pamwe[40] na jauzi[41]. 31.   She folded it and put it into his mouth ♦ together with cardamom and betel nut.
32.   Nikomele[42] kusifu mmbeja ♦ mt̪eule wangu Mwana ’Nazi. 32.   I have finished praising[43] the lady, ♦ my special one, Mwana ‘Nazi.

[1] Conventional opening of a praise song

[2] nikiondoka.

[3] andaeni.

[4] akiniona nimechelewa.

[5] njia.

[6] Fumo is used as a title for a Swahili ruler, and also as a proper name.

[7] barazani.

[8] wakati huu.

[9] unaitwa.

[10] kuchelewa kwako kumemwelemea na kumtuturisha moyo.

[11] kamtulize.

[12] akenda kwa maringo.

[13] aina ya manukato.

[14] ambari.

[15] The phrase connotes nobility and status.

[16] wakati huo.

[17] akisha kumwendea.

[18] akamwekea mkono begani.

[19] Mungu atakujazi.

[20] cha kianisi ?

[21] kilichofumwa.

[22] Cloth with repetitive designs of dark red colours worn by women

[23] This describes cross cousin marriage which is popular among the Swahili.

[24] usisimame.

[25] ukafanya ajizi.

[26] afanye upesi.

[27] usingizi.

[28] iliyonakishiwa.

[29] kama.

[30] ameshika.

[31] mfano wa gudulia.

[32] yaliyojazwa vizuri.

[33] zabibu.

[34] akimnywesha.

[35] anayekunywa tembo kali.

[36] chakula cha tunu.

[37] A preparation consisting of the betel leaf as a base, mixed with lime and other ingredients such as cardamom, betel nut, etc. It is formed into a triangularshape and chewed as a stimulant.

[38] akiukunja.

[39] akimtilia mdomoni.

[40] pamoja.

[41] popoo.

[42] nimekwisha.

[43] Conventional closing of a praise song

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA MWANA MNAZI / SONG OF LADY COCONUT – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources

HH = Institute of Asian and African Studies Hamburg (ms 3552 H 117, in Arabic script) ‘Qala shairi’

Hi = Hichens (ms 205000 SOAS, p. 148 -150, typed) ‘Utumbuizi wa Mwana Mnazi’/ ‘Serenade to the Lady of the Palm’

Kn = Knappert (1979: 98-99) ‘Serenade to the Coconut-Girl’

Nab = Nabahany (ms in Arabic script) untitled

Tay = Taylor (ms 47754 SOAS in Arabic script) ‘Qala shairi’

St = Steere (1870a: 474-483) ‘Utumbuizo wa Gungu (Gungu la kufunda)’

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. ¹P’ani kiti, nikae kitako, ♦ t̪’umbuize² wangu Mwana ’Nazi³,

¹ = HH, Kn, Tay: 1a-b, St: 1-2

² Hi: tumbuise

³ Hi: Mwana Mnazi

2. ¹T̪’umbuize wangu mwanamke², ♦ mpanguwa hamu na simazi.

¹ = HH: 2a-b, Kn: 1c-d, St: 3-4, Tay: 2a-b

² HH, Hi, Nab, Tay: mwanamuche

3. ¹Husimama t̪ini mwa² mlango, ³k’iyawa nd̪e k’enda mat̪embezi³,

¹ Missing in Nab; = HH: 3a-b, Kn: 2a-b, St: 5-6, Tay: 3a-b

² Hi, St: wa

³ Hi: chiyawa; St: kiwa nde kwenda; HH, Tay: missing nd̪e

4. ¹K’iyawa nd̪e k’angia shughuli², ♦ k’iwambiya³ wakwe waandazi⁴,

¹ = HH: 4a-b, Kn: 2c-d, Nab: 3, St: 7-8, Tay: 4a-b

² HH, Hi, Tay: chiyawa; St: chiwa; Nab: [chiwa ya nd̪e huondoka akema]

³ Kn, Nab: kawa(a)mbiya

⁴ Nab: [wafanyakazi]

5. ¹Kawambiya Sada na Rehema ♦ wandaani, pasiwe ajizi²,

¹ = HH: 5a-b, Kn: 3a-b, Nab: 4, St: 9-10, Tay: 5a-b

² Hi, Nab: musitaa jazi; Kn: nywi endani musitaajazi; St: mwandani pasiwa

6. ¹Wandaani, tendani haraka,² ♦ muwandaye wali na mt̪uzi³.

¹ = HH: 6a-b, Kn: 3c-d, Nab: 5, St: 11-12, Tay: 6a-b

² Kn: nywi endani tendani haraka; Nab: [wandani pilao ya hindi]

³ Kn: muandaze wali na mutuzi; Nab: [mazayani isiyo mt̪uzi]

7. ¹Akimbona nalilimatiya², ♦ kamwondowa³ chakwe⁴ kiyakazi,

¹= HH: 7a-b, Kn: 4a-b, Nab: 6, St: 13-14, Tay: 7a-b

² HH, Hi, Tay, Kn: nali limateni; Nab: [nalilimatiye]; St: nimelimatia

³ St: kaondoa

⁴ Nab, Kn: wak(w)e

8. ¹Mwangaliye usita wa yumbe, ♦ au kwao² kwa Fumo wa Ozi³,

¹ = HH: 8a-b, Kn: 4c-d, Nab: 8, St: 15-16, Tay: 8a-b

² Hi: Kau

³ Nab, St: ezi; HH, Tay: [ngezi]

9. ¹Mwangaliye t’engoni pa² nduze, ♦ au kwao kwa mama shangazi,

¹ = HH: 9a-b, Kn: 5a-b, Nab: 7, St: 17-18, Tay: 9a-b

² Nab: [mwa]

10. ¹Kampate, hima uye naye², ♦ watendani hat̪a njeo sizi?³

¹ = HH: 10a-b, Kn: 5c-d, Nab: 9, St: 19-20, Tay: 10a-b

² Kn: hima kwenda naye; Nab: [Kamwambiya bwana wamkuwa] (cf. 13-11)

³ Hi: sheu hizi; Kn: sheu hizi; St: njeu shizi; HH, Tay: [sheu]

11. ¹Kamwambiya, bwana, wamkuwa², ♦ twende3 hima, sifanye ajizi4.

¹ = HH: 11a-b, Kn: 6a-b, Nab: 9, St: 21-22, Tay: 11a-b

² Kn: mwamukuwe

³ St: tenda

Nab: [watendani hata reu hizi] (cf. 13-10)

12. ¹Yunga lako limile2 tutule³ ♦ na mat̪oni hut̪uuza t̪ozi⁴.

¹ = HH: 11c,12a, Kn: 6c-d, Nab: 10, St: 23-24, Tay: 11c,12a-b

² HH, Hi, Kn, Tay: wimiye

³ Kn: tutuwe; St: Yanga lako wimie

⁴ Hi, St: hutuza; HH, Tay: [hatuza]; Kn: hutuza matozi

13. ¹Kamba twende tanguliya², naya, ♦ kamtuze aat̪e simazi

¹ Missing in Nab; = HH: 12b,13a, Kn: 7a-b, St: 25-26, Tay: 12c,13a

² St: kaamba tende; Hi: tangulie

14. ¹Kamwand̪ama nyuma kiyongoya², ♦ zikinuk’a³ misiki⁴ na mbazi.

¹ = HH: 13b,14a, Kn: 7c-d, Nab: 11, St: 27-28, Tay: 13b,14a

Nab has an additional line (12): [Isimu njema ya Manani bismillahi ♦ na mwiso wake rahmani na rahimi.]

² Nab: [Takenda shingo shingoye]

³ HH, Hi, St, Tay, Kn: akinuka

⁴ Hi, St: meski

15. ¹Akangiya² kampa salamu, ♦ kamjibu mwana wa Hijazi.

¹ Missing in Nab; = HH: 14b-d, Kn: 8a-b, St: 29-30, Tay: 14b-d

² St: akiingia

16. ¹Saa hiyo kondoka akima² ♦ kamwand̪ika³ mkono wa fuzi,

¹ Missing in Nab; = HH: 15a-b, Kn: 8c-d, St: 31-32, Tay: 15a-b

² Hi: k’ondoka; St: kaondoka; Tay: [kundoka]; Kn: akema; St. akaima

³ HH, Tay: [kandika]

17. ¹Kamwombeya² Muungu Jabari, ♦ ewe mama, Mola ngwakujazi.

¹ Missing in Nab; = HH: 16a-b, Kn: 9a-b, St: 33-34, Tay: 16a-b

² Kn: kamuomba

18. ¹Akinuwa² mkonowe mwana ♦ kaupeka yuu la muwanzi3.

¹ Missing in Nab; = HH: 16b,17a, Kn: 9c-d, St: 35-36, Tay: 16c,17a

2 St: akiinua

3 Kn: muazi

19. ¹Akanguwa kisutu cha kaye, ♦ cha kinisi chema mt̪warazi,

¹ Missing in Nab; = HH: 17b-c, Kn: 10a-b, St: 37-38, Tay: 17b-c

20. ¹Kamuweka kituzo cha mat̪o, ♦ buni2 ami, mwana wa shangazi.

¹ Missing in Nab; = HH: 18a-b, Kn: 10c-d, St: 39-40, Tay: 18a-b

2 Tay: [bunu]

21. ¹Kimwambiya, bwana natukaye, ♦ sime mno, ukat̪²

¹ Missing in Nab; = HH: 18c,19a, Kn: 11a-b, St: 41-42, Tay: 18c,19a

2 St: siimemno

22. ¹Nitiyani² hoyo T̪ime aye, ♦ naanguse, at̪e masind̪

[1] Missing in Nab; = HH: 19b-c, Kn: 11c-d, St: 43-44, Tay: 19b-c

2 Hi: neteani

23. ¹Apakuwe pilau ya Hind̪i, ♦ mzababu isiyo mt̪uzi².

¹ Missing in Nab; = HH: 20a-b, Kn: 12a-b, St: 45-46, Tay: 20a-b

2 Kn: na zabibu wa Siu mtuzi

24. ¹Ete kiti chema cha Ulaya ♦ na siniya njema ya Shirazi².

¹ Missing in Nab; = HH: 20c,21a, Kn: 12c-d, St: 47-48, Tay: 20c,21a

² HH, Tay: [sima(n)zi]

25. ¹Mnakashi inakishiweyo² ♦ na sahani hung’ara ja mwezi.

¹ Missing in Nab; = HH: 21b-c, Kn: 13a-b, St: 49-50, Tay: 21b-c

² Hi, St, Kn: M(u)nakashi

26. ¹Kaamuru hud̪ama na waja, ♦ ai, ninyi, hamt̪umbuizi?

¹ Missing in Nab; = Kn: 13c-d, St: 51-52, HH, Tay: 22a-b

27. ¹Basi, hapo akamwand̪ikiya, ♦ naye T̪ime yushishiye kuzi,

[1] Missing in Nab; = HH: 22c,23a, Kn: 14a-b, St: 53-54, Tay: 22c,23a

28. ¹Yapijeto² mayi ya inabu³ ♦ kimnosha⁴ kama mnwa shizi.

¹ Missing in Nab; = HH: 23b-c, Kn: 14c-d, St: 55-56, Tay: 23b-c

² Hi, Kn, St: yapejeto

³ St: zabibu

⁴ St: kimnyesha

29. ¹Kimlisha akimpa hiba² ♦ kimuonya yakeye³ maozi,

¹ Missing in Nab; = HH: 24a-b, Kn: 15a-b, St: 57-58, Tay: 24a-b

² HH, Hi, St, Kn: kimlisha akimrehebu; Tay: [akimpi hiba]

³ Hi: yakiye; St: kwema

30. ¹Kimlisha t̪ambuu ya Siyu ♦ yi² laini laini ya Ozi³.

¹ Missing in Nab; = HH: 24c,25a, Kn: 15c-d, St: 59-60, Tay: 24c,25a

² Hi: ya; Kn: na

³ St: ya layini ya Ozi

31. ¹Kiukut̪a² k’ono kimwakiza, ♦ kwa iliki pamwe na jauzi3.

¹ Missing in Nab; = HH: 25b-c, Kn: 16a-b, St: 61-62, Tay: 25b-c

² HH, Hi, TayKn: kiikuta

3 Kn: majozi; Hi, St: jozi

32. ¹Nikomele² kusifu mmbeja ♦ mt̪eule wangu Mana ’Nazi³

¹ Missing in Nab; = HH: 26, Kn: 16c-d, St: 63-64, Tay: 26

² Kn: nikomile; St: nikumele

³ HH, Hi, Tay, Kn: mt̪eule katika mivazi

 

Overview

New HH Hi Kn Nab St Tay
1 1a,b 1 1a,b 1 1,2 1a,b
2 2a,b 2 1c,d 2 3,4 2a,b
3 3a,b 3 2a,b 5,6 3a,b
4 4a,b 4 2c,d 3 7,8 4a,b
5 5a,b 5 3a,b 4 9,10 5a,b
6 6a,b 6 3c,d 5 11,12 6a,b
7 7a,b 7 4a,b 6 13,14 7a,b
8 8a,b 8 4c,d 8 15,16 8a,b
9 9a,b 9 5a,b 7 17,18 9a,b
10 10a,b 10 5c,d 9 19,20 10a,b
11 11a,b 11 6a,b 9 21,22 11a,b
12 11c,12a 12 6c,d 10 23,24 11c,12a,b
13 12b,13a 13 7a,b 25,26 12c,13a
14 13b,14a 14 7c,d 11 27,28 13b,14a
15 14b,c,d 15 8a,b 29,30 14b,c,d
16 15a,b 16 8c,d 31,32 15a,b
17 16a,b 17 9a,b 33,34 16a,b
18 16c,17a 18 9c,d 35,36 16b,17a
19 17b,c 19 10a,b 37,38 17b,c
20 18a,b 20 10c,d 39,40 18a,b
21 18c,19a 21 11a,b 41,42 18c,19a
22 19b,c 22 11c,d 43,44 19b,c
23 20a,b 23 12a,b 45,46 20a,b
24 20c,21a 24 12c,d 47,48 20c,21a
25 21b,c 25 13a,b 49,50 21b,c
26 22a,b 26 13c,d 51,52 22a,b
27 22c,23a 27 14a,b 53,54 22c,23a

[/av_one_full]