attente 07

 

UT̪UMBUIZO WA UCHI NA EMBEKUNGU / THE WINE AND THE OLD HOE – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources:

Ha = Harries (1962: 181) ‘The Wine Song’

Kn = Knappert (1979: 68-69) ‘The Wine Hymn’

Nab = Nabahany (ms in Arabic script) ‘Qala Liyongo’

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. Ewe mteshi wa uchi¹ wa mbata² ulio ut̪ungu

1 Kn: we mteshi ulo mnazini

2 Kn: nipe uchi ulio uchungu

2. Nitekeya wa kikasikini ♦ tesheweo ni¹ mgema² wangu

1 Kn: na

2 Ha: ngema

3. Nitekeya na wa¹ kit̪upani ♦ uyayongao kwa zungu²

1 Ha: wa

2 Kn: ulo kuya na wale wazungu; Nab: [uya wawangawa kwa mzungu]

4. Nitekeya ulio nyunguni ♦ ulopikwa kwa k’uni na¹ nyungu

1 Ha, Kn: kunyinywa

5. K’ishirabu¹ nikema kuwewa2 ♦ nilit̪ake3 embekungu langu

1 Ha: hishirabu

2 Kn: mezani

3 Kn: nalitaka

6. Embekungu la mani ya chuma¹ ♦ mpiniwe mbwa t̪ungut̪ungu

1 Kn: embe kungu latupalo mani ♦ latupalo ndani tungutungu

7. Embekungu k’angika1 changoni ♦ pangikwapo siwa na mavungu

1 Kn: langikwa

8. ¹Pangikwapo magoma ya ezi ♦ na mawano mawano ya bangu.

¹ Missing in Nab

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA MAYI / SONG OF WATER – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources:

Ha = Harries (1962: 182) ‘The Bathing Song’

Kn = Knappert (1979: 69) ‘The Bathing Song’

Nab = Nabahany (ms in Arabic script) ‘Upambe(?) wa Liyongo’

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. Nowa k’ifuwa1 na nguoza mbwenepo mayi ♦ k’ateka2 k’inwa3 nisisaze k’asiya nyota4

1 Ha, Nab: chifuwa

2 Ha: hateka

3 Ha, Nab: chinwa

4 Kn: nikisaza, nyota sisii

2. Aniombao nisiize1 nduu na mbasi2 ♦ sina la kwamba nambe ninit̪ama nisiize.3

1 Kn: sikuiza

2 Kn: ahii

3 Kn: sina la kambi, namba nywai, sikuyasiza

 

Overview

New Ha Kn Nab
1 1a,b 1,2 1a,b
2 2a,b 3,4 2a,b

 

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA MAYI / SONG OF WATER

[av_one_full first]

1.   Nowa[1] k’ifuwa na nguoza[2] mbwenepo[3] mayi  k’ateka k’inwa nisisaze k’asiya[4] nyota[5]

1.   I bathe and wash my clothes wherever I find water and I draw of it and drink to my satisfaction till my thirst is completely quenched.
2.   Aniombao nisiize[6] nduu na mbasi[7]  sina la kwamba nambe nini t̪ama nisiize.

2.   I should not refuse anyone, relative or friend, whoever asks me for it, what else should I say except that I shall not refuse.[8]

[1] naoga.

[2] nguo zangu.

[3] nionapo.

[4] nikamaliza.

[5] kiu.

[6] nisikatae.

[7] rafiki.

[8] Here interpreted as ‘end’, however tama ‘mouthful’ also makes sense.

[/av_one_full]

UTUNGO WA NDOTO / THE DREAM SONG

[av_one_full first]

1.   Nili kwangu ndele[1] ♦ nami t’otomile[2] ♦ ndosele[3] mbwele[4] ♦ kilipacho wazi. 1.   I was at home asleep ♦ in a deep slumber. ♦ I dreamed, and I saw ♦ visions which were clear.
2.   Ndoto ndoseya[5] ♦ t’oshee[6] miuya[7] ♦ kuuwawa nduya[8] ♦ mwana wa shangazi. 2.   I dreamed a frightening dream, ♦ a shocking calamity had befallen me ♦ of being slain by my own kinsman – ♦ my father’s sister’s son
3.   K’ondoka ti k’ima[9] ♦ nguu kaiyuma[10] ♦ moyo ukanima[11] ♦ k’amwita K’undazi. 3.   I got up, standing straight, ♦ like a firm mountain, ♦ as my heart gathered courage, ♦ I called out to Kundazi.
4.   K’undazi amwao[12] ♦ katwaliye ngao ♦ na msu nd̪onao[13] ♦ pamwe na shirazi[14]. 4.   Kundazi, whom he knew well (and trusted), ♦ ‘Fetch my shield ♦ and the sharpened sword ♦ together with a lantern.’
5.   Kinoo ndeteya[15] ♦ msu chungachiya[16] ♦ nuo[17] ninoweya[18] ♦ utishao mwazi[19]. 5.   Bring me the whetstone ♦ to make the sword ♦ even keener ♦ so that its brightness scares [the enemy].
6.   Ninowe kipate ♦ makali yanete[20] ♦ payewepo[21] p’ite ♦ sit̪owe zimizi[22]. 6.   Let me whet it ♦ till it becomes razor-sharp. ♦ Wherever they [the enemies] are fully gathered, ♦ I should break through them without fear.
7.   Payewepo nyime[23] ♦ moyo usimame ♦ niwe gombe dume ♦ k’iuka ja mbuzi.

7.   Wherever the enemies are, I will confront them, ♦ standing with a firm heart. ♦ I will be like a strong bull ♦ and leap like a goat.

[1] nimelala.

[2] nimelala usingizi mzito.

[3] nimeota.

[4] = mbwene, nimeona.

[5] nimeota.

[6] nimeshangaa.

[7] hatari; mawimbi.

[8] ndugu yangu; inamaanisha aliyetaka kuuliwa ni Fumo Liyongo.

[9] nikisimama imara.

[10] mlima uliosimama imara.

[11] ukanisimama.

[12] amjuaye.

[13] njoo nao.

[14] siraji, taa.

[15] niletee.

[16] tia makali.

[17] mnoo.

[18] ninolee.

[19] mwanzi, ng’aro.

[20] imefikia makali ya hali ya juu.

[21] palipojaa.

[22] bila ya kuwa na hofu.

[23] niime.

[/av_one_full]

UTUNGO WA NDOTO / THE DREAM SONG – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources:

Ha = Harries (1962: 146-147) ‘Shairi la Ndoto’

Hi = Hichens (ms 205000 SOAS, typed)

Kn = Knappert (1979: 75-76) untitled

Wer = Werner (ms SOAS 210015; cited after Rozenstroch (1984): 224) ‘Utendi wa Liyongo’

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. 1Nili kwangu ndele ♦ nami t’otomile2 ♦ ndosele mbwele ♦ kilipacho wazi3.

1 = Wer: 3; missing in Kn;
Wer has the following additional first two lines:

Wer (1): Upijao mbiu ♦ Sipije hiyao ♦ Wite Mfamau ♦ Na nkivu mothi.

Wer (2): Patia mkamba ♦ Na ngovi ya simba ♦ Waume huumbwa ♦ Watishao mwathi

Wer: na mito tamile

Hi: uwathi; Wer: mwathi

2. 1Ndoto ndoseya2 ♦ t’oshee3 miuya4 ♦ kuuwawa5 nduya ♦ mwana wa shangazi.

1 = Wer: 4; missing in Kn

2 Wer: Ndocho ndoseo

3 Hi: Tuthee

Wer: Toothee moyo

5 Ha: kuuawa

3. 1K’ondoka ti k’ima2 ♦ nguu kaiyuma3 ♦ moyo ukanima ♦ k’amwita Kundazi.

1 = Wer: 5; missing in Kn

Ha, Hi: kondoka tikima; Wer: kondo kati kema

Wer: nguo kaiyuma

4. 1Kundazi amwao ♦ katwaliye ngao ♦ na msu2 nd̪onao ♦ pamwe na shirazi.

= Wer: 6; missing in Kn

2 Hi: susu

5. 1Kinoo ndeteya ♦ msu chungachiya2 ♦ nuo3 ninoweya4 ♦ utishao mwazi.

1 = Wer: 7; missing in Kn

Ha, Hi: chuga chiya

3 Hi: N’uo

4 Wer: Ninoe nnoo

6. 1Ninowe kipate ♦ makali yanete2 ♦ payewepo pite ♦ sit̪owe zimizi3.

1 = Wer 8; missing in Kn

2 Ha, Hi, Wer: ya nete

Hi, Wer: mdhimidhi

7. 1Payewepo2 nyime3 ♦ moyo usimame4 ♦ niwe gombe dume5 ♦ k’iuka6 ja7

1 = Kn: 2, Wer: 9; Missing in Kn

2 Kn: nijiwapo

Kn, Wer: nime

4 Hi, Kn: usiname

5 Hi, Wer: tume

6 Hi: kiuka; Kn: kiukisha mbuzi

7 Ha, Wer: cha
Kn adds the following lines to this stanza:

nife dondo wazi ♦ ndi fumo wa Ozi

The preceding stanza in Kn corresponds to Nr. 10, line 6 and reads as follows:

Mwanangwa ni fili ♦ hafi kwa ulili ♦ hufa kwa jabali ♦ kwalo kondo kali.

Wer has the following two additional lines:

Mwenda juu kamwe ♦ Ndoo mbele huchume ♦ Ukufika wambe ♦ Jumbe likudhidhi
Ukufika wambe ♦ Ukumbini yumbe ♦ Sikhofu dhilembwe ♦ Dhitishao mwadhi

 

Overview

New Ha Hi Kn Wer  
1 1 1 3  
2 2 2 4  
3 3 3 5  
4 4 4 6  
5 5 5 7  
6 6 6 8  
7 7 7 2a-d 9  
      1   line 6 in Naani Niliye (10)
      2e-f    
        10  
        11  

 

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA UTA / BOW SONG

[av_one_full first]

1.   Sifu uta wangu wa chit̪anzu cha mpingo

1.   Let me praise my bow, made from the supple twig of the ebony tree,
2.   Upakwe mafuta unawiri kama chiyoo 2.   let it be smeared with oil so that it may glitter like a mirror.
3.   Mwanzo ch’ondokeya nifumile[1] nyoka umiyo[2] 3.   I started shooting at the neck of a snake
4.   Hafuma na nd̪ovu shikiyole kama ut̪eyo[3] 4.   and an elephant whose ear is like an ueyo basket[4];
5.   Hafuma na k’ungu na kip’aa chendacho mbiyo 5.   I also hit a deer and the swift antelope.
6.   Wanambiya hepe[5] mwana Mbwasho nacha matayo?

6.   You are telling me, the son of Mbwasho, to avoid you: am I afraid of your weapons?

[1] nimefuma.

[2] mishipa ya shingo.

[3] ungo.

[4]A flat basket used for sifting grain

[5] -epuka.

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA UTA / BOW SONG – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources:

Ha = Harries (1962: 182-83) ‘The Bow Song’

Kn = Knappert (1979: 75) ‘The Bow Song (sifa la uta)’

Nab = Nabahany (ms in Arabic characters) ‘Qala Fumo Liyongo’

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. Sifu¹ uta wangu wa chit̪anzu² cha mpingo³

1 Ha, Kn: sifa

2 Kn: kitanzu

3 Ha: mtoriyo; Kn: mti roo

2. Upakwe mafuta unawiri kama chiyoo¹

1 Kn: kioo

3. Mwanzo ch’ondokeya¹ nifumile nyoka umiyo²

1 Ha: chondeka; Kn: ´kiondoka

2 Kn: umiye

4. Hafuma¹ na nd̪ovu shikiyole kama ut̪eyo²

1 Kn: kafuma

2 Ha, Kn: shikilole kwa mautiye

5. Hafuma na k’ungu1 na kip’aa2 chendacho mbiyo

Ha: Hafuma kungu; Kn: kafuma kunguu

2 The expected form would be chipaa consistent with the chi-ki correspondence in this poem

6. Wanambiya hepe mwana Mbwasho nacha¹ matayo?

1 Ha: nasha; Kn: acha

 

Overview

New Ha Kn Nab
1 1a 1 1a
2 1b 2 1b
3 2a 3 2a
4 2b 4 2b
5 3a 5 3a
6 3b 6 3b

[/av_one_full]